Znaleziono 10 artykułów

Adam Struzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam Struzik s. 7-10
Przemówienia żałobne Michał Boszko Jakub Chojnacki Mieczysław Kamiński Adam Struzik s. 7-10
Samorząd województwa jako podmiot zarządzania regionalnego Adam Struzik s. 11-22
Dylematy rozwoju województwa mazowieckiego Adam Struzik s. 34-37
Mazovia's 2014-2020 development policy in its strategic documents Adam Struzik s. 91-95
Mazovia's 2014-2020 development policy in its strategic documents Adam Struzik s. 91-95
Mazowsze zmienia się dla wszystkich : nasze priorytety rozwoju Adam Struzik s. 109-113
Dyskusja Grzegorz Arciszewski Maria Bernacka-Rheims Zbigniew Kruszewski Radosław Legan Olga Muniak Waldemar Pawlak Michał Staniak Adam Struzik Zbigniew Strzelecki s. 125-136
Przedsięwzięcia Samorządu Mazowsza w obliczu współczesnego kryzysu Adam Struzik s. 143-148
Współczesne problemy rozwoju województwa mazowieckiego Adam Struzik s. 189-210