Znaleziono 4 artykuły

Magdalena Strzałkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ethosoficzne przesłanki estetyki Bogusława Jasińskiego Magdalena Strzałkowska s. 26-31
„…być głupcem dla tego świata”, czyli Bogusława Jasińskiego filozofia istnienia Magdalena Strzałkowska s. 45-47
Rzecz o fotografii odkrywczej : Alfreda Ligockiego przyczynek do tzw. sztuki krytycznej Magdalena Strzałkowska s. 90-100
Kultura masowa jako narzędzie panowania i walki z alienacją : krytyka artystyczna Alfreda Ligockiego w latach 1954 - 1975 Magdalena Strzałkowska s. 99-117