Znaleziono 10 artykułów

Agnieszka Strzelecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych w regionie Pomorza Środkowego Agnieszka Strzelecka Danuta Zawadzka s. 214-223
Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce Agnieszka Strzelecka Ewa Szafraniec-Siluta Danuta Zawadzka s. 217-229
Efektywność towarowych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2009 Agnieszka Strzelecka Ewa Szafraniec-Siluta Danuta Zawadzka s. 231-241
Struktura finansowania majątku mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce Agnieszka Strzelecka s. 234-245
Wdrażane wybrane systemy informatyczne w ochronie zdrowia w Polsce Agnieszka Strzelecka s. 240-248
Zmiany w strukturze oszczędności gospodarstw domowych w Polsce lokowanych w bankach w latach 2000-2010 Agnieszka Strzelecka s. 375-385
    Zacytuj
  • Udostępnij
Asygnowanie środków finansowych ze źródeł publicznych na podmioty lecznicze – analiza regionalna Agnieszka Strzelecka s. 385-396
    Zacytuj
  • Udostępnij
Standardy GS1 jako fundament w komunikacji elektronicznej pomiędzy organizacjami Agnieszka Strzelecka s. 451-460
Kosztochłonność produkcji mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce Agnieszka Strzelecka Ewa Szafraniec-Siluta Danuta Zawadzka s. 550-561
Elektroniczne przesyłanie danych w placówkach służby zdrowia Agnieszka Strzelecka s. 573-582