Znaleziono 1 artykuł

Radosław Strzelecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pułapka wartościowania – pułapka silnej podmiotowości : koreferat do wystąpienia Piotra Augustyniaka. O Heideggerowsko-Nietzscheańskiej krytyce wartości oraz o tym, co pozytywnego z niej wynika Radosław Strzelecki s. 23-29