Znaleziono 14 artykułów

Jarosław Stulczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tadeusz Marian Kobusiewicz (1905–1979) – wybitny profesor weterynarii, kapitan WP, założyciel Zakładu Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Jarosław Stulczewski s. 61-86
Ewangelicy w okolicy Szadku i Zduńskiej Woli w XIX-XX w. Jarosław Stulczewski s. 87-106
Szadkowianie zamordowani w Katyniu Jarosław Stulczewski s. 93-111
Janina Irmina Izabela Lichońska (1912–1969) – filolog klasyczny i tłumaczka Jarosław Stulczewski s. 137-146
Żydzi w Szadku – rys historyczny Jarosław Stulczewski s. 141-160
Lecznictwo w Szadku Jarosław Stulczewski s. 167-175
Bolesław Michał Stokowski (1841–1921) Jarosław Stulczewski s. 171-179
Wywiad z Zofią Wichrowską (z domu Listowską) – córką przedwojennych kierowników Szkoły Powszechnej w Szadku Jarosław Stulczewski s. 177-185
Stowarzyszenie Spółdzielni Spożywców „Szadkowianka” w Szadku (1913–1948) Jarosław Stulczewski s. 181-186
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Szadku Jarosław Stulczewski s. 189-198
Wywiad ze Stanisławem Ziębą – ludowcem, posłem na sejm IX kadencji PRL Jarosław Stulczewski Stanisław Zięba s. 189-195
Dr Ignacy Lipiński (1874–1928) Jarosław Stulczewski s. 195-199
Cmentarzysko ciałopalne w Sikucinie w badaniach Leona Dudrewicza Jarosław Stulczewski s. 203-207
Wywiad ze Stefanem Laube (pseudonim „Adam”) – uczestnikiem powstania warszawskiego, świadkiem zamachu na Franza Kutscherę Stefan Laube Jarosław Stulczewski s. 227-234