Znaleziono 2 artykuły

Paul Styger

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
L'origine del cimitero di Priscilla sulla via Salaria Paul Styger s. 5-74
"Matka Boża w katakunbach : studjum archeologiczne wydane w XV-to wiekową rocznicę ogłoszenia dogmatu o boskiem macierzyństwie Marji w Efezie (431-1931)", ks. Leon Łomiński, Łódź 1931 : [recenzja] Paul Styger Leon Łomiński (aut. dzieła rec.) s. 258-260