Znaleziono 13 artykułów

Wojciech Surmiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo redakcji Jacek Kempa Wojciech Surmiak s. 5-6
Bł. John Henry kard. Newman (1801-1890) : "Doctor Ecclesiae?" Wojciech Surmiak s. 91-110
Etyczna ocena selekcji lub predeterminacji płci dziecka Wojciech Surmiak s. 94-106
Ból u dziecka i jego terapia – próba bioetycznego spojrzenia Wojciech Surmiak s. 115-128
"Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II", Wojciech Surmiak, Katowice 2009 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Wojciech Surmiak (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Cognoscetis veritatem, et varitas liberavit vos" (J 8,32) : sprawozdanie z 'Lectio magistralis a due voci' z okazji 1700-lecia ogłoszenia Edyktu Mediolańskiego - patriarcha Bartłomiej I i kardynał Angelo Scola : (Mediolan, 15 maja 2013) Wojciech Surmiak s. 241-244
Łamanie chleba w Nowym Testamencie (Łk 24,35 i Dz 2,42) Wojciech Surmiak s. 404-413
"Sessualità matrimonio famiglia", Maurizio Pietro Faggioni, Bologna 2010 : [recenzja] Wojciech Surmiak Maurizio Pietro Faggioni (aut. dzieła rec.) s. 429-432
Sympozjum „naprotechnologia czy in vitro” (Kraków, 22 maja 2010) Wojciech Surmiak s. 488-491
In the currents of history: from Trent to the Future : Sprawozdanie ze światowego spotkania przedstawicieli etyki teologicznej (Trydent, 24 –27 lipca 2010) Wojciech Surmiak s. 492-495
""Gott in Frage - Dio in questione. Religiöse Sprache und säkulare Sprachen - il linguaggio religioso e i linguaggi del mondo" : sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej : (Brixen - Bressanone, 29 sierpnia - 1 września 2013) Wojciech Surmiak s. 505-510
Bł. Johna Henry'ego kard. Newmana (1801-1890) teologia sumienia Wojciech Surmiak s. 511-528
Exploring the Boundaries of Bodiliness – Theological and Interdisciplinary Approaches to the Human Condition : sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez europejskie stowarzyszenie teologii katolickiej (Wiedeń, 25-28.08.2011) Wojciech Surmiak s. 642-645