Znaleziono 9 artykułów

Robert Suski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charyzmatyczna legitymizacja władzy cesarskiej podczas rządów cesarzy illyryjskich Robert Suski s. 1-16
The Epitome – Passive Copying or a Creative Reinterpretation of the Abridged Text Robert Suski s. 25-34
«Album senatorum», vol.1, «Senatores ab Septimii Severi aetate usque ad Alexandrum Severum (193–235 AD), D. Okoń, Szczecin 2017 ; «Album senatorum», vol. 2, „Senatorowie epoki Sewerów (193–235 r. n.e.). Studium prozopograficzne”, D. Okoń, Szczecin 2017 : [recenzja] Robert Suski D. Okoń (aut. dzieła rec.) s. 129-131
„Korespondencja Pliniusza Młodszego z cesarzem Trajanem”, T. 1–2, red. A. Dębiński, M. Jońca, I. Leraczyk, A. Łuka, Lublin 2017 : [recenzja] Robert Suski A. Dębiński (aut. dzieła rec.) M. Jońca (aut. dzieła rec.) I. Leraczyk (aut. dzieła rec.) A. Łuka (aut. dzieła rec.) s. 132-136
"Ideał późnoantycznego władcy. Ideologia i autoprezentacja", Frank Kolb, Poznań 2009 : [recenzja] Robert Suski Frank Kolb (aut. dzieła rec.) s. 277-279
"Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu", Karol Kłodziński, Toruń 2017 : [recenzja] Robert Suski Karol Kłodziński (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Sukcesja władzy cesarskiej w okresie rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej (lata 30 p.n.e. - 68 n.e.)", Paweł Sawiński, Poznań 2016 : [recenzja] Robert Suski Paweł Sawiński (aut. dzieła rec.) s. 314-317
"The last pagans", Alan Cameron, Oxford 2011 : [recenzja] Robert Suski Alan Cameron (aut. dzieła rec.) s. 317-320
„Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235–284”, Agata Kluczek, Katowice 2000 : [recenzja] Robert Suski Agata Kluczek (aut. dzieła rec.) s. 344-348