Znaleziono 3 artykuły

Bogumiła Suwara

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Evolúcia softvérového nástroja k hypermediálnemu artefaktu - na príklade PowerPointovej prezentácie Bogumiła Suwara s. 19-36
Na ceste k hypermediálnemu artefaktu Bogumiła Suwara s. 20-53
Vz'ah vizuality/vizuálnosti a textu v umení nových médií Bogumiła Suwara s. 38-54