Znaleziono 8 artykułów

Michał Swędrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krukowiecki a wybór Skrzyneckiego na Wodza Naczelnego Michał Swędrowski s. 47-68
Generał Jan Krukowiecki w pierwszych dniach powstania listopadowego Michał Swędrowski s. 91-105
Gubernator Warszawy gen. Jan Krukowiecki : działalność wywiadowcza i zwalczanie szpiegostwa : przyczynek do badań Michał Swędrowski s. 113-129
Jan Krukowiecki, Opisanie dnia 15 sierpnia Michał Swędrowski s. 247-268
Czas pokuty: generał Jan Krukowiecki na kartach dziennika swej żony, Heleny z Wolskich (listopad 1831 – grudzień 1833) Michał Swędrowski s. 255-270
Pacyfikacja Galicji Wschodniej w 1930 roku w świetle interpelacji posłów Klubu Ukraińskiego z dnia 24 kwietnia 1931 roku Tomasz Grajżul Michał Swędrowski s. 269-278
Polityka władz wobec Świadków Jehowy na Warmii i Mazurach w świetle sprawozdania wojewody olsztyńskiego do Ministerstwa Ziem Odzyskanych z 16 stycznia 1948 Anna Kostrzewa Michał Swędrowski s. 279-288
"Fuengirola 1810", Krzysztof Mazowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Michał Swędrowski Krzysztof Mazowski (aut. dzieła rec.) s. 299-303