Znaleziono 38 artykułów

Tadeusz Syczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Liturgiczna formacja alumnów w wyższych seminariach duchownych w świetle dokumentów odnowy soborowej Tadeusz Syczewski s. 91-108
Kompozycja i struktura modlitwy liturgicznej Tadeusz Syczewski s. 129-142
Sakrament małżeństwa w nowym Katechizmie Rzymskim Tadeusz Syczewski s. 135-156
Obrzęd błogosławieństwa zwierząt Tadeusz Syczewski s. 139-144
Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego Tadeusz Syczewski s. 144-152
Problematyka liturgiczna w przygotowaniu do małżeństwa Tadeusz Syczewski s. 149-165
Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego Tadeusz Syczewski s. 149-158
Sakrament chrztu świętego Tadeusz Syczewski s. 155-176
Teologia obrzędów poświęcenia Kościoła i ołtarza Tadeusz Syczewski s. 161-170
Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego Tadeusz Syczewski s. 165-176
Duszpasterskie wykorzystanie roku liturgicznego Tadeusz Syczewski s. 213-230
Teologia obrzędów błogosławieństwa pól Tadeusz Syczewski s. 243-251
Charakterystyczne okoliczności śmierci w ludowej interpretacji na Podlasiu Tadeusz Syczewski s. 253-265
"La liturgia, fede celebrata : Introduzione allo studio della liturgia", Alexander Saberschinsky, Brescia 2008 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Alexander Saberschinsky (aut. dzieła rec.) s. 278
Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego Tadeusz Syczewski s. 289-298
Sprawozdanie z Sympozjum poświęconego Unii Brzeskiej w Drohiczynie Tadeusz Syczewski s. 295-309
Doświadczenie ascetyczno-mistyczne w życiu Edyty Stein Tadeusz Syczewski s. 309-316
Sprawozdanie z trzeźwościowej sesji jesiennej w Częstochowie Tadeusz Syczewski s. 330-336
Organizacja przygotowania do małżeństwa w diecezji drohiczyńskiej Tadeusz Syczewski s. 347-371
Sprawozdanie ze spotkań księży profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Ełku, Łomży i Siedlec w roku akademickim 1997/98 Mieczysław Ozorowski Tadeusz Syczewski s. 349-354
Sprawozdanie ze spotkania moderatorów ruchów katolickich w Drohiczynie Tadeusz Syczewski s. 360-361
Sprawozdanie z XXXIII Seminarium Wykładowców Liturgiki w ośrodkach uniwersyteckich, akademiach, wydziałach teologicznych i wyższych seminariach duchownych w Polsce w dniach 10-11 września 1997 w Łodzi Tadeusz Syczewski s. 362-363
Sprawozdanie z konferencji Zespołu do spraw Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski i Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości oraz Zakonnych Referentów i Asystentów Trzeźwości : Niepokalanów, 21-22 listopada 1997 roku Tadeusz Syczewski s. 364-366
Sprawozdanie z konferencji Zespołi do spraw Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski i Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości oraz Zakonnych Referentów i Asystentów Trzeźwości : Zakroczym, 8 maja 1998 roku Tadeusz Syczewski s. 367-368
Sprawozdanie z jesiennej sesji Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski i diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości oraz zakonnych referentów i asystentów trzeźwości, Zakroczym : 20 listopada 1998 r. Tadeusz Syczewski s. 405-407
"Eucharystia Misterium Bożej obecności", Wincenty Granat, Sandomierz 2001 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Wincenty Granat (aut. dzieła rec.) s. 459-460
"Exultet. Encyclopédie pratique de la liturgie", red. Louis-Michel Renier, Paris 2000 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Louis-Michel Renier (aut. dzieła rec.) s. 460-462
"Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce", Barbara Ogrodowska, Warszawa 2000 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Barbara Ogrodowska (aut. dzieła rec.) s. 468-469
"Exultet. Encyclopédie pratique de la liturgie", red. Louis-Michel Renier, Paris 2000 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Louis-Michel Renier (aut. dzieła rec.) s. 478-480
"Sztuka przewodniczenia celebracjom liturgicznym. Praktyczne sugestie dla kapłanów", Antonio Sorrentino, [tł. Paweł Cembrowicz], Kraków 2001 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Paweł Cembrowicz (aut. dzieła rec.) Antonio Sorrentino (aut. dzieła rec.) s. 484-486
"La formazione permanente del clero, orientamenti e percorsi", Sergio Pintor, Bolonia 2001 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Sergio Pintor (aut. dzieła rec.) s. 492-494
"Percepcja obrzędów pokuty w Polsce po Soborze Watykańśkim II. Studium liturgiczno-duszpasterskie", Piotr Greger, Bielsko-Biała 2000 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Piotr Greger (aut. dzieła rec.) s. 502-504
"Wprowadzenie do liturgii", Bogusław Nadolski, Kraków 2004 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Bogusław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 504-506
"Dizionari San Paolo. Liturgia", Domenico Sartore, Achille Maria Triacca, Carlo Cibien, Mediolan 2001 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Carlo Cibien (aut. dzieła rec.) Domenico Sartore (aut. dzieła rec.) Achille Maria Triacca (aut. dzieła rec.) s. 504-506
"Liturgia miejscem i źródłem przepowiadania", Władysław Głowa, Przemyśl 1999 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Władysław Głowa (aut. dzieła rec.) s. 507-509
"Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w Diecezji Siedleckiej", Kazimierz Matwiejuk, Siedlce 1999 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Kazimierz Matwiejuk (aut. dzieła rec.) s. 514-516
"I praenotanda dei Libri Liturgici", Luigi Francesco Conti, Giordano Monzio Compagnoni, Watykan 2009 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Giordano Monzio Compagnoni (aut. dzieła rec.) Luigi Francesco Conti (aut. dzieła rec.) s. 518-519
"Introduzione al Mistero Eucaristico. Dottrina - Liturgia - Devozione", Mauro Gagliardi, 2007 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Mauro Gagliardi (aut. dzieła rec.) s. 621-622