Znaleziono 31 artykułów

Kazimierz Szałata

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem uporczywej terapii w świetle filozofii człowieka Kazimierz Szałata s. 9-18
Filozofia na pierwszych Zjazdach Filozofów Polskich Kazimierz Szałata s. 51-73
Obraz filozofii polskiej na kongresach i zjazdach Dwudziestolecia Międzywojennego Kazimierz Szałata s. 65-110
Évolution de la conscience morale hippocratique Kazimierz Szałata s. 131-139
Kościół wobec filozofii : wokół encykliki "Fides et ratio" Kazimierz Szałata s. 143-157
Recepcja Arystotelesa w kulturze europejskiej jako wstęp do atrystotelizmu polskiego odrodzenia według Wiktora Wąsika Kazimierz Szałata s. 154-168
Z prac Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej : pierwszy w Europie "Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego" Kazimierz Szałata s. 165-182
"Studia z filozofii Boga, t. IV", pr. zb. red bp B. Bejzego, Warszawa 1977 : [recenzja] Kazimierz Szałata B. Bejze (aut. dzieła rec.) s. 178-181
"O filozofii chrześcijańskiej w Ameryce Północnej", Bronisław Dembowski, Warszawa 1989 : [recenzja] Kazimierz Szałata Bronisław Dembowski (aut. dzieła rec.) s. 192-194
Obrona filozofii tomistycznej na początku dwudziestego wieku Kazimierz Szałata s. 193-208
"Studia z historii filozofii: księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. Pawła Siwka SJ", praca zb. pod red. R. Darowskiego, Kraków 1980 : [recenzja] Kazimierz Szałata R. Darowski (aut. dzieła rec.) s. 200-202
Dziesięć lat Międzyuczelnianego Konwersatorium etyki "Medycyna na miarę człowieka" Kazimierz Szałata s. 222-227
"Pisma", Idzi Benedykt Radziszewski, Lublin 2009 : [recenzja] Kazimierz Szałata Idzi Benedykt Radziszewski (aut. dzieła rec.) s. 229-232
    Zacytuj
  • Udostępnij
Z działalności naukowo-formacyjnej Konwersatorium Etyki pt. "Medycyna na miarę człowieka w latach 1991-2009" Kazimierz Szałata s. 232-234
Postęp w diagnostyce wobec procesu racjonalizacji medycyny : konferencja wygłoszona 18.10.2010 w Warszawie na ogólnopolskiej Sesji Naukowej "Postęp w diagnostyce laboratoryjnej" Kazimierz Szałata s. 237-244
Autonomiczność i zadania filozofii wokół filozoficznych debat lat 1935-1936 Kazimierz Szałata s. 238-259
Medycyna na miarę człowieka : wstęp Kazimierz Szałata s. 239-243
Sprawozdanie ze Studenckiej Sesji Naukowej na Wydziale Filozofii Chrześciańskiej ATK Kazimierz Szałata s. 239-250
"Bioetyka", Tadeusz Ślipko, Kraków 2009 : [recenzja] Kazimierz Szałata Tadeusz Ślipko (aut. dzieła rec.) s. 250-256
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Naukowej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK Kazimierz Szałata s. 250-253
Z dziejów Koła Filozoficznego na ATK (przemówienie z racji dziesięciolecia - ATK, 26 kwietnia 1980) Kazimierz Szałata s. 255-263
Genetyka w służbie życia czy śmierci? : w trzydziestą rocznicę epokowego odkrycia prof. Jérôme Lejeuna Kazimierz Szałata s. 261-268
Miłosierdzie chrześcijańskie wobec wyzwań medycyny współczesnej Kazimierz Szałata s. 280-290
"Bioetyka : w trosce o życie ludzkie", Tadeusz Ślipko, Kraków 2009 : [recenzja] Kazimierz Szałata Tadeusz Ślipko (aut. dzieła rec.) s. 286-291
"Bioetyka", t. 1: "Medycyna na granicach życia", t. 2: "Pacjent w systemie opieki zdrowotnej", Kazimierz Szewczyk, Warszawa 2009 : [recenzja] Kazimierz Szałata Kazimierz Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 291-297
Konwersatorium Etyki "Medycyna na miarę człowieka" : postęp w diagnostyce medycznej : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Warszawie 18 października 2010 roku w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie pod patronatem J. E. Abpa Henryka Hosera : wstęp Kazimierz Szałata s. 291-294
Postęp w diagnostyce wobec procesu racjonalizacji medycyny Kazimierz Szałata s. 295-303
"Car c'est de l'homme qu'il s'agit", red. Paul H. Dembinski, Nicolas Buttet, Ernesto Rossi di Montelera, 2007 : [recenzja] Kazimierz Szałata Nicolas Buttet (aut. dzieła rec.) Paul H. Dembinski (aut. dzieła rec.) Ernesto Rossi di Montelera (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Ciało człowieka w refleksji filozoficznej", Stanisław Kowalczyk, Lublin 2009 : [recenzja] Kazimierz Szałata Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 308-314
Filozofia kryzysu : międzynarodowa konferencja naukowa w Genewie Kazimierz Szałata s. 332-336
Filozofia na Uniwersytecie Letnim w Chartres Kazimierz Szałata s. 336-341