Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Szabaciuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próby przywrócenia Kościoła greckokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1875-1915 Andrzej Szabaciuk s. 7-27
Między konfl iktem a pokojem : polityka etniczna i wyznaniowa Gruzji w latach 1991-2012 Andrzej Szabaciuk s. 61-76
Organizacja samorządu ziemskiego szlachty bałtyckiej na terytorium Inflant w latach 1561-1920 Andrzej Szabaciuk s. 67-78
Migracje z Europy Wschodniej – szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej Andrzej Szabaciuk s. 315-328