Znaleziono 14 artykułów

Mieczysław Szaciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niepubliczne wykorzystanie utworu Mieczysław Szaciński s. 4-9
Reportaż w Prawie autorskim Mieczysław Szaciński s. 6-10
Dobra wiara posiadacza nieruchomości jako przesłanka zasiedzenia Mieczysław Szaciński s. 6-14
Reklama a prawo autorskie Mieczysław Szaciński s. 10-17
Dozwolone cytaty w prawie autorskim Mieczysław Szaciński s. 17-21
Prawa twórcy opracowania cudzego dzieła w polskim prawie autorskim : zależne prawa autorskie Mieczysław Szaciński s. 26-32
Prawa spadkowe dzieci pozamałżeńskich w świetle przepisów obowiązujących w PRL Mieczysław Szaciński s. 26-36
Naruszenie autorskich dóbr osobistych w postaci plagiatu, niedozwolonych zapożyczeń oraz zniekształceń utworu Mieczysław Szaciński s. 27-34
Autorskie dobra osobiste po śmierci twórcy Mieczysław Szaciński s. 31-37
Współautorstwo według ustawy z 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych Mieczysław Szaciński s. 40-45
Zmiany w utworze naruszające prawo autora do untegralności dzieła Mieczysław Szaciński s. 40-46
Kolizje między prawami właściciela dzieła i autora Mieczysław Szaciński s. 52-58
Autorskoprawna ocena pracy adwokata Mieczysław Szaciński s. 117-122
Autorzy i odbiorcy dóbr kultury współcześnie.: apekty prawne Mieczysław Szaciński s. 145-147