Znaleziono 1 artykuł

Andrzej Szadejko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Preludium chorałowe na organy w drugiej połowie XIX wieku na przykładzie utworów Wilhelma Friedricha Markulla i Johannesa Brahmsa Andrzej Szadejko s. 67-101