Znaleziono 3 artykuły

Władysław Szczęch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pozyskiwanie środków na budowę, wyposażenie i sprzęt w Bibliotece Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie Władysław Szczęch s. 5-14
Nowy budynek biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Władysław Szczęch s. 28-39
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Władysław Szczęch s. 95-117