Znaleziono 14 artykułów

Marek S. Szczepański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczne przestrzenie konfliktów etnicznych Marek S. Szczepański Anna Śliz s. 11-27
Wartości etniczne w (niemal) homogenicznym społeczeństwie : próba analizy porównawczej Marek S. Szczepański Anna Śliz s. 11-21
Region i społeczność lokalna w perspektywie socjologicznej Marek S. Szczepański Weronika Ślęzak-Tazbir s. 13-33
Wielokulturowość współczesna : terminy, idee, teorie i aktorzy Marek S. Szczepański Anna Śliz s. 13-27
Nowoczesne technologie i Internet w służbie organizacji terrorystycznych : próba analizy socjologicznej Marek S. Szczepański Karolina Wojtasik s. 41-50
Pogranicza w perspektywie socjologicznej Marek S. Szczepański Anna Śliz s. 52-53
Gettoizacja czy tolerancja, czyli spór o wielokulturowość Marek S. Szczepański Anna Śliz s. 97-114
Caliphate Calls to Arms. European ISIS Fighters in the Light of Sociological Analysis Marek S. Szczepański Karolina Wojtasik s. 118-129
Region pogranicza kulturowego w perspektywie socjologicznej : przypadek Górnego Śląska Marek S. Szczepański s. 161-180
Mozaikowy region etniczny i jego społeczne metamorfozy : przypadek Górnego Śląska Marek S. Szczepański Anna Śliz s. 232-249
O granicach Śląska interdyscyplinarnie Magdalena Katana Ryszard Gładkiewicz (aut. dzieła rec.) Teresa Sołdra-Gwiżdż (aut. dzieła rec.) Marek S. Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 237-242
In Europe's waiting-room Marek S. Szczepański s. 305-321
„Deficyty badań śląskoznawczych", red. Marek S. Szczepański, Tomasz Nawrocki, Andrzej Niesporek, Katowice 2010 : [recenzja] Sabina Lazik-Wodarz Tomasz Nawrocki (aut. dzieła rec.) Andrzej Niesporek (aut. dzieła rec.) Marek S. Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 353-357
Cultural Borderland in sociological perspective : the case of Upper Silesia Marek S. Szczepański s. 981-995