Znaleziono 2 artykuły

Anna Szczepaniak-Kozak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pragmatic Competence of Teachers : A Constrastive Case Study of Native and Non-Native Teachers of English Anna Szczepaniak-Kozak Emilia Wąsikiewicz-Firlej s. 127-142
Wybrane aspekty mowy nienawiści w Polsce Hadrian Lankiewicz Anna Szczepaniak-Kozak s. 135-147