Znaleziono 2 artykuły

Mateusz Szczerba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fotografia i wydarzenie Martin Jay Tomasz Bilczewski (tłum.) Mateusz Szczerba (tłum.) s. 161-182
"Komparatystyka i interpretacja : nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii", "Niewspółmierność : perspektywy nowoczesnej komparatystyki : antologia", Tomasz Bilczewski, Kraków 2010 : [recenzja] Mateusz Szczerba Tomasz Bilczewski (aut. dzieła rec.) s. 277-286