Znaleziono 3 artykuły

Bernadeta Szczupał

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywizacja zawodowa i zatrudnianie osób z rzadkimi i sprzężonymi niepełnosprawnościami Bernadeta Szczupał s. 63-75
Równość wobec prawa jako jeden z warunków realizacji praw człowieka z niepełnosprawnością Bernadeta Szczupał s. 149-156
Mechanizmy naznaczania społecznego osób z niskorosłością Bernadeta Szczupał s. 151-166