Znaleziono 3 artykuły

Stanisław Szczur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa krakowska wizja dziejów Polski w średniowieczu : (w związku z książką Stanisława Szczura, Historia Polski. Średniowiecze, Wydawnictwo Literacke, Kraków 2002, s. 676) Jerzy Strzelczyk Stanisław Szczur (aut. dzieła rec.) s. 97-100
Zofia Kozłowska-Budkowa (1 XII 1893-29 VIII 1986) Stanisław Szczur s. 127-136
"Annały papieskie w Polsce w XIV wieku", Stanisław Szczur, Kraków 1998 : [recenzja] Monika Saczyńska-Kaliszuk Stanisław Szczur (aut. dzieła rec.) s. 129-132