Znaleziono 3 artykuły

Emilia Szczygieł-Lembicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jednostka wojskowa w Chojnie na tle przeobrażeń w strukturze organizacyjnej Pomorskiej Brygady WOP w latach 1960-1980 Emilia Szczygieł-Lembicz s. 149-163
Jednostka wojskowa w Chojnie na tle powstania i organizacji Pomorskiej Brygady WOP w latach 1945-1960 Emilia Szczygieł-Lembicz s. 177-201
Jednostka Wojskowa w Chojnie na tle zmian strukturalnych po roku 1980 : powołanie do życia Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej Emilia Szczygieł-Lembicz s. 285-297