Znaleziono 7 artykułów

Mirosława Szczygieł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój dróg żelaznych a potrzeba kształcenia pracowników kolejowych Mirosława Szczygieł s. 55-70
Oświata szansą rozwoju wielu kultur : na przykładzie szkolnictwa żydowskiego w Częstochowie w latach 1918-1939 Mirosława Szczygieł s. 61-67
Zadania i cele pomocy społecznej w II Rzeczypospolitej na przykładzie miasta Częstochowy (wybrane aspekty) Mirosława Szczygieł s. 107-114
Wychowawcze i edukacyjne funkcje placówek wychowania przedszkolnego w Częstochowie w latach 1918–1939 Mirosława Szczygieł s. 163-171
Formy opieki nad sierotami żydowskimi w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939 (wybrane przykłady i aspekty) Mirosława Szczygieł s. 173-185
Organizacja technicznych szkół kolejowych Mirosława Szczygieł s. 263-285
Miejsce i rola szkół rzemieślniczo-niedzielnych w strukturze oświaty polskiej XIX wieku : na przykładzie szkoły rzemieślniczo-niedzielnej w Częstochowie Mirosława Szczygieł s. 781-787