Znaleziono 4 artykuły

Dawid Sześciło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pomostach między prawem a współczesnymi nurtami zarządzania publicznego Dawid Sześciło s. 5-16
Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych Dawid Sześciło s. 13-21
O powikłanej decentralizacji : instytucjonalny krajobraz systemu usług publicznych w Polsce Dawid Sześciło s. 32-44
Współzarządzanie (zarządzanie partycypacyjne) : teoria i praktyka Dawid Sześciło s. 49-66