Znaleziono 8 artykułów

Katarzyna Szewczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Katarzyna Szewczuk s. 7-8
Gotowość szkolna dzieci 5- i 6-letnich w zakresie kompetencji matematycznych – analiza porównawcza Katarzyna Szewczuk s. 25-48
Mali badacze – doświadczenia przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej = Small explorers – nature experiments in early primary school education Katarzyna Szewczuk s. 27-43
"Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie. Uwarunkowania i wspomaganie", Ewa Gurba, Kraków 2013 : [recenzja] Katarzyna Szewczuk Joanna Zubel Ewa Gurba (aut. dzieła rec.) s. 69-73
Możliwości budowania spersonalizowanej przestrzeni edukacyjnej dla wspierania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym Irena Pulak Katarzyna Szewczuk s. 85-99
Twórczy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Katarzyna Szewczuk I. Adamek (aut. dzieła rec.) J. Bałachowicz (aut. dzieła rec.) s. 99-102
"About Children with Mathematical Skills. A Book for Parents and Teachers", ed. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Warsaw 2012 : [recenzja] Katarzyna Szewczuk Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (aut. dzieła rec.) s. 125-129
Cooperation of Home and School: Evaluation of Premises of Educational Reform in Poland Katarzyna Szewczuk M. Banasiak (aut. dzieła rec.) s. 127-130