Znaleziono 22 artykuły

Piotr Szkutnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzina chłopska w XIX w. okolicach Szadku Piotr Szkutnik s. 7-29
Duchowieństwo dekanatu szadkowskiego w roku 1835 Piotr Szkutnik s. 27-60
Julian Godziński (1840-1914) - życiorys wójta Szadku Piotr Szkutnik s. 35-54
Zespół akt dekanatu szadkowskiego w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku : Część II Piotr Szkutnik s. 37-52
Zespół akt dekanatu szadkowskiego w zasobie Archiwum Diecezjalnego we Włocławku : Część I Piotr Szkutnik s. 39-58
Ksiądz Józef Piekieliński (Piekielny) (1897–1942), ofiara obozu koncentracyjnego w Dachau Piotr Szkutnik s. 41-59
Rodzina i związki genealogiczne Alfonsa Parczewskiego Piotr Szkutnik s. 43-68
Barwna postać w sutannie – ks. Wiktor Krąkowski (1827–1880), administrator parafii Borszewice, cz. I: okres wikariatu (do 1853 r.) Piotr Szkutnik s. 49-84
Akta dziekana dekanatu szadkowskiego ks. Jana Gawełczyka Piotr Szkutnik s. 63-85
Spór mieszczan w Uniejowie o fajkę z tytoniem w 1763 roku Piotr Szkutnik s. 63-72
Parafia szadkowska na początku XVI w. w świetle Liber Beneficiorum Jana Łaskiego Piotr Szkutnik s. 65-80
Najstarsi mieszkańcy parafii Opole (Lubelskie) w końcu XVIII w. i ich rodziny : próba weryfikacji wieku podanego w metrykach pochówków Piotr Szkutnik s. 84-104
Źródła do dziejów Szadku znajdujące się w archiwach kościelnych Piotr Szkutnik s. 111-127
Regionalny poradnik genealogiczny - treść oraz przydatność do badań metryk i akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów Piotr Szkutnik s. 125-137
Poradnik genealogiczny dla szadkowianina Piotr Szkutnik s. 145-153
Regionalny poradnik genealogiczny : kwerendy i ich wyniki na przykładzie badań autora dotyczących Uniejowa i okolic Piotr Szkutnik s. 165-177
Ksiądz Michał Mieczko Żdzenicki (1744–1814) proboszcz i dziekan szadkowski Piotr Szkutnik s. 173-191
Regionalny poradnik genealogiczny - stan zachowania ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów Piotr Szkutnik s. 177-187
Wspomnienie ks. Władysława Łabiaka Piotr Szkutnik s. 187-194
Surowce i produkty żywnościowe w klasztorze paulinów w Wielgomłynach na początku XVIII w. w świetle księgi wydatków oraz inwentarza Piotr Szkutnik s. 209-225
Nieślubne dzieci w parafii Szadek w okresie Księstwa Warszawskiego Piotr Szkutnik s. 237-252
Sylwetka absolwenta studiów licencjackich: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu Piotr Szkutnik s. 318-320