Znaleziono 7 artykułów

Elżbieta Szmit-Naud

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wrażenie barwy i klasyfikacja barw : ocena zmian barwy materiałów stosowanych w konserwacji i restauracji dzieł sztuki Elżbieta Szmit-Naud s. 39-63
Farby dla konserwatorów malarstwa – właściwości aplikacyjne i stabilność Elżbieta Szmit-Naud s. 59-68
Uzupełniania ubytków warstwy malarskiej obrazów : badania materiałów stosowanych współcześnie Elżbieta Szmit-Naud s. 65-102
Zmiany wyglądu punktowań w malarstwie sztalugowym : bielenie powodowane przez niektóre białe pigmenty Elżbieta Szmit-Naud s. 69-76
Przyczyny i mechanizmy zmian wyglądu uzupełnień warstw malarskich w obrazach sztalugowych Elżbieta Szmit-Naud s. 73-88
"Krajobraz leśny" z Muzeum Narodowego w Poznaniu : badania materiałów i techniki Elżbieta Szmit-Naud s. 83-136
Dzieje i konserwacja ołtarza Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej z katedry świętych Janów w Toruniu Elżbieta Szmit-Naud s. 105-121