Znaleziono 2 artykuły

Gabriela Sznajder

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontakty Akademii Umiejętności z Biblioteką Kórnicką w latach 1872-1919 Gabriela Sznajder s. 81-91
Próba przejęcia edycji Acta Tomiciana przez Akademię Umiejętności Gabriela Sznajder s. 95-101