Znaleziono 11 artykułów

Adolf E. Szołtysek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postmodernistyczna „dekompozycja” zdrowego rozsądku w edukacji : część pierwsza Adolf E. Szołtysek s. 9-25
Postmodernistyczna „dekompozycja zdrowego rozsądku w edukacji : część druga Adolf E. Szołtysek s. 9-23
Ontologia Arystotelesa a henologia Platona Adolf E. Szołtysek s. 33-50
Ontyczne i epistemiczne aspekty czysto psychicznego przeżycia Adolf E. Szołtysek s. 55-68
Wokół henologii języka Adolf E. Szołtysek s. 103-123
Dialektyka języka Adolf E. Szołtysek s. 109-128
Byt konieczny w świetle przestrzeni aksjomatów Dariusz Perliński-Szołtysek Adolf E. Szołtysek s. 113-129
Wokół reinterpretacji Arystotelesowskiej kategorii "paidagogike" w perspektywie ja-podmiotu i człowieka jako istoty społecznej Adolf E. Szołtysek s. 137-148
Rozwiązywanie problemów edukacyjnych : część I Adolf E. Szołtysek s. 159-172
"Filozofia wychowania moralnego", Adolf E. Szołtysek, Kraków 2009 : [recenzja] Józef K. Sowa Adolf E. Szołtysek (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Filozofia pedagogiki. Podstawy edukacji: teoria - metodyka - praktyka", Adolf E. Szołtysek, Katowice 2003 : [recenzja] Jolanta Łaskawska Adolf E. Szołtysek (aut. dzieła rec.) s. 429-433