Znaleziono 1 artykuł

Katarzyna Szobół

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Szacunek jest ważniejszy od każdej tezy historycznej" : pogadanka na temat powstania warszawskiego wygłoszona w trakcie "Sprawdzianu polskiego" w czasie XV letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej [tekst spisała i opracowała Katarzyna Szobół] Norman Davies Katarzyna Szobół s. 14-17