Znaleziono 9 artykułów

Konrad Szocik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poland: A Dark Side of Church Cultural Policy Konrad Szocik Aneta Szyja s. 13-22
Research Approaches in the Study of Religion Konrad Szocik s. 26-35
Wars and Conflicts are Only Randomly Connected with Religion and Religious Beliefs : an Outline of Historical, Cognitive, and Evolutionary Approach Konrad Szocik s. 37-46
Krytyka epistemicznej funkcji przekonań religijnych w świetle kognitywnych nauk o religii Konrad Szocik s. 63-80
Ateistyczne implikacje anglojęzycznego sensualizmu, empiryzmu i deizmu Konrad Szocik s. 79-93
    Zacytuj
  • Udostępnij
Znaczenie religii w ateistycznej filozofii Hegla Konrad Szocik s. 101-110
«Liberum arbitrium» w filozofii średniowiecznej w kontekście teorii deterministycznych Konrad Szocik s. 105-123
Samobójczy terroryzm i wartości święte : Scott Atran o genezie i walce z terroryzmem Konrad Szocik s. 185-205
Religia i ateizm w filozofii średniowiecznej Konrad Szocik s. 208-218