Znaleziono 1 artykuł

S. Szostakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa emigracyjna obozu 3 maja : (na marginesie pracy St. Szostakowskiego, Z kart Wielkiej Emigracji. Prasa obozu arystokratyczno-konserwatywnego w latach 1832-1848, Olsztyn 1974) Hanna Lutzowa S. Szostakowski s. 641-651