Znaleziono 4 artykuły

Leon Szot

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z konferencji naukowej: "Służby specjalne demokratycznego państwa. Cywilne służby specjalne III RP - próba bilansu" Leon Szot s. 115-123
Kościół w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu Leon Szot s. 159-166
Dobro wspólne podstawą społecznej aktywności hospicjum Leon Szot s. 219-229
Powstanie i rozwój ruchu hospicyjnego Leon Szot s. 221-236