Znaleziono 11 artykułów

Grzegorz Sztabiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dokumentacja a horyzontalny sposób pojmowania twórczości artystycznej Grzegorz Sztabiński s. 6-15
Konceptualizm: historia czy współczesność? Grzegorz Sztabiński s. 9-10
Oddefiniowanie artysty Grzegorz Sztabiński s. 21-29
Pytanie o rolę intelektu w sztuce Grzegorz Sztabiński s. 69-82
Język sztuki a marzenie o komunikacji bezpośredniej Grzegorz Sztabiński s. 89-100
Tautologie konceptualistyczne Grzegorz Sztabiński s. 89-95
Zdradzony obraz Grzegorz Sztabiński s. 92-104
Zagadnienie znaku w sztuce nowoczesne Grzegorz Sztabiński s. 113-131
Documentation and the Horizontal Way of Understanding Art Grzegorz Sztabiński s. 136
Conceptual Tautologies Grzegorz Sztabiński s. 177
Dylematy intelektualizacji sztuki Grzegorz Sztabiński s. 268-285