Znaleziono 12 artykułów

Piotr Sztompka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestrzeń życia codziennego Piotr Sztompka s. 5-30
Uniwersytet w przestrzeni społecznej Piotr Sztompka s. 54-58
"Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza", Piotr Sztompka, Warszawa 2005 : [recenzja] Ewa Sadurska Piotr Sztompka (aut. dzieła rec.) s. 96-100
Theoretical Approaches to Trust; Their Implications for the Resolution of Intergroup Conflict Piotr Sztompka s. 125-134
The Ambivalence of Social Change in Post-Communist Societies Piotr Sztompka s. 131-153
"Kapitał społeczny : teoria przestrzeni międzyludzkiej", Piotr Sztompka, Kraków 2016 : [recenzja] Joanna Dzwończyk Piotr Sztompka (aut. dzieła rec.) s. 162-168
Co to takiego: zaufanie? Elżbieta Trepkowska Piotr Sztompka (aut. dzieła rec.) s. 172-175
Dziesięć tez o modernizacji Piotr Sztompka s. 177-183
"Social capital : interpersonal space theory", Piotr Sztompka, Kraków 2016 : [recenzja] Marta Wojciechowska Piotr Sztompka (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza", Piotr Sztompka, Warszawa 2005 : [recenzja] Kazimierz Wieczorkowski Piotr Sztompka (aut. dzieła rec.) s. 200-206
"Zaufanie. Fundament społeczeństwa", Piotr Sztompka, Kraków 2007 : [recenzja] Łukasz Zemła Piotr Sztompka (aut. dzieła rec.) s. 322-328
"Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji", Piotr Sztompka, Warszawa 2000 : [recenzja] Dariusz Tułowiecki Piotr Sztompka (aut. dzieła rec.) s. 486-491