Znaleziono 5 artykułów

Henryk Szucki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Erazm z Rotterdamu a Wacław Potocki : studjum porównawcze na tle "Adagiów" i "Moraliów" Henryk Szucki s. 1-18
Jeszcze jedno źródło klasyczne "Trenów" Kochanowskiego Henryk Szucki s. 45-51
Asnyk wobec walki romantyków z pozytywistami o przedmiot sztuki Henryk Szucki s. 52-74
Sonety Asnyka "Nad głębiami" na tle filozofji XIX wieku Henryk Szucki s. 309-343
Mickiewicz i Boehme : (przyczynki do mistyki polskiej) Henryk Szucki s. 315-341