Znaleziono 9 artykułów

Tadeusz Szulc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z badań nad egzekucją praw : podstawy ustawodawcze egzekucji dóbr, ich interpretacja i nowelizacja na sejmach za panowania Zygmunta II Augusta Tadeusz Szulc s. 3-197
Skarbowość polska lat 1492-1587 w historiografii Tadeusz Szulc s. 19-30
Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego w Rzeczpospolitej szlacheckiej Tadeusz Szulc s. 31-40
Historiograficzny bilans polityki ostatniego z Jagiellonów Tadeusz Szulc s. 109-129
Kochanki i nieprawe dzieci królów polskich w okresie elekcyjnym : (w świetle ówczesnych relacji) Tadeusz Szulc s. 127-145
Stanowisko króla w Rzeczypospolitej na podstawie listów ostatniego Jagiellona do Radziwiłłów Tadeusz Szulc s. 143-171
Walenty Dembiński zwolennikiem czy przeciwnikiem egzekucji? Tadeusz Szulc s. 147-156
"Chopin in Paris : the Life and Times of the Romantic Composer", Tadeusz Szulc, New York 1998 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Tadeusz Szulc (aut. dzieła rec.) s. 236-239
Materialne podstawy utrzymania rodziny monarszej w Rzeczypospolitej szlacheckiej Tadeusz Szulc s. 305-342