Znaleziono 21 artykułów

Zygmunt Szultka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o najnowszych publikacjach dotyczących liczebności ludności kaszubskiej na Pomorzu Zachodnim Zygmunt Szultka s. 9-20
Natzmerowie - z badań nad zróżnicowaniem politycznym, ekonomicznym i kulturowym przygranicznej szlachty pomorskiej pierwszej połowy XVI wieku Zygmunt Szultka s. 33-46
Pastor Paul Bolduan : ze studiów nad XVII-wiecznym piśmiennictwem i kulturą Pomorza Zygmunt Szultka s. 39-58
Profesor Peter Friedrich Kanngiesser - zapomniany badacz słowiańszczyzny i kaszubszczyzny Zygmunt Szultka s. 51-61
"Ojcze nasz" ze Szczenurza Zygmunt Szultka s. 63-92
W kwestii tłumaczenia i wydawania przez Floriana S.W. Ceynowę Małego Katechizmu Marcina Lutra Zygmunt Szultka s. 63-81
Stosunek prezydenta Zarządu Pomorza i pruskiego ministra sprawiedliwości Juliusa Eberharda W.E. von Massowa wobec języka kaszubskiego Zygmunt Szultka s. 125-137
Pomorsko-polskie aspekty w atlasie historyczno-geograficznym Meklemburgii i Pomorza Zachodniego Zygmunt Szultka s. 131-142
Uzupełnienia do biogramu pastora Szymona Krofeja i jego familiantów na wolnym sołectwie w Dąbiu Zygmunt Szultka s. 138-144
Dynamika rozwoju zaludnienia Prus Książęcych (Wschodnich) w XVIII wieku Zygmunt Szultka s. 147-162
"Źródła do kaszubsko-polskich aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do roku 1945", pod red. Bogdana Wachowiaka, T. I: "Pomorze Zachodnie pod rządami książąt plemiennych i władców z dynastii Gryfitów (990-1121-1637-1648/1653)", wyd. Zygmunt Szultka; T. II: "Pomorze Zachodnie w państwie brandenbursko-pruskim (1653-1815)", wyd. Zygmunt Szultka; T. III: "Pomorze Zachodnie w XIX wieku i początkach XX stulecia (1815-1918)", wyd. Włodzimierz Stępiński; T. IV: "Pomorze Zachodnie w okresie od traktatu wersalskiego po klęskę III Rzeszy w 1945 r.", wyd. Edward Włodarczyk, Poznań-Gdańsk 2006 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Włodzimierz Stępiński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szultka (aut. dzieła rec.) Bogdan Wachowiak (aut. dzieła rec.) Edward Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 158-161
"Książę Ernest Bogusław von Croy (1620-1684)", Zygmunt Szultka, Słupsk 1996 : [recenzja] Andrzej Kamieński Zygmunt Szultka (aut. dzieła rec.) s. 188-191
Profesor Gerard Labuda w moich wspomnieniach Zygmunt Szultka s. 188-194
"Szkoła kadetów w Słupsku (1769-1811)", Zygmunt Szultka, Gdańsk 1992 : [recenzja] Lech Mokrzecki Zygmunt Szultka (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"Szkice historyczne o dawnej Łebie", Zygmunt Szultka, Gdańsk-łeba 2000 : [recenzja] Joanna Schodzińska Zygmunt Szultka (aut. dzieła rec.) s. 271-274
Tożsamość tzw. Słowińców z perspektywy antropologii historii : (w związku z pracą Mariusza Filipa "Od Kaszubów do Niemców") Zygmunt Szultka Mariusz Filip (aut. dzieła rec.) s. 297-318
Obozy przejściowe w Słupsku dla robotników przymusowych ewakuowanych z Prus Wschodnich na przełomie lat 1944-1945 Zygmunt Szultka s. 357-374
"Protestanci w dobrach prywatnych w Prusach Królewskich od drugiej połowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku", Aleksander Klemp, Gdańsk 1994 : [recenzja] Zygmunt Szultka Aleksander Klemp (aut. dzieła rec.) s. 419-421
"Całe życie pod urokiem mowy kaszubskiej. Pokłosie sesji naukowej Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Warszawa 25 kwietnia 1994", pod red. H. Horodyskiej, Warszawa 1995 : [recenzja] Zygmunt Szultka H. Horodyska (aut. dzieła rec.) s. 421-423
Znaczenie bursztynu z Prus Książęcych dla rozwoju cechu bursztynników w Słupsku w XVI-XVIII wieku Zygmunt Szultka s. 427-440
„Deutsche Geschichte im Osten Europas. Pommern”, red. Werner Buchholz, Berlin 1999 : [recenzja] Zygmunt Szultka Werner Buchholz (aut. dzieła rec.) s. 473-481