Znaleziono 13 artykułów

Irena Szumilewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tendencja rozwojowa jako podstawowa kategoria historyzmu : na marginesie Nędzy historyzmu K. R. Poppera Irena Szumilewicz s. 3-26
Postulat mikroredukcji od Lukrecjusza do Boltzmanna i Brillouina Irena Szumilewicz s. 15-29
Le problème de l'aliénation dans l'histoire de la physique Irena Szumilewicz s. 79-96
"Sześć wykładów nowoczesnej filozofii przyrody", C. Truesdell, Warszawa 1969 : [recenzja] Irena Szumilewicz C. Truesdell (aut. dzieła rec.) s. 133-139
Badania nad badaniami i badania zespolone - referat prof. Hakana Törnebohma Irena Szumilewicz s. 208-210
Walory humanistyczne i metodologiczne historii fizyki Irena Szumilewicz Armin Teske (aut. dzieła rec.) s. 217-220
[Although my own field...] Irena Szumilewicz s. 229-231
"Podstawy nauk przyrodniczych", Carl G. Hempel, Warszawa 1968 : [recenzja] Irena Szumilewicz Carl G. Hempel (aut. dzieła rec.) s. 333-341
Metodologiczne problemy historii nauki i rewolucji naukowych w fizyce: na marginesie pracy Elie Zahara "Why did Einstein's Programme Supersede Lorentz's?" Irena Szumilewicz s. 497-507
"Henri Poincarégo filozofia geometrii", Andrzej Lubomirski, Wrocław 1974 : [recenzja] Irena Szumilewicz Andrzej Lubomirski (aut. dzieła rec.) s. 568-572
"Criticism and the Growth of Knowledge", I. Lakatos, A. Musgrave, Cambridge 1970 : [recenzja] Irena Szumilewicz I. Lakatos (aut. dzieła rec.) A. Musgrave (aut. dzieła rec.) s. 626-632
Czy to prawda, że w ciągu nocy wszystkie przedmioty podwioły swe wymiary? Irena Szumilewicz s. 695-712
Czy jest możliwa dziś integracja nauk? Irena Szumilewicz J. T. Fraser (aut. dzieła rec.) s. 755-761