Znaleziono 3 artykuły

Władysław Szumowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Un celèbre médecin polonais au XVI siecle J. Strussius", Włodzimierz Bugiel, Paris 1901 : [recenzja] Władysław Szumowski Włodzimierz Bugiel (aut. dzieła rec.) s. 123-125
"Historia medycyny filozoficznie ujęta : podręcznik dla lekarzy i studentów z ilustracjami", Władysław Szumowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Władysław Szumowski (aut. dzieła rec.) s. 139-143
"Propedeutyka lekarska czyli propedeutyka medycyny ogólna", Władysław Szumowski, Kraków 1992 : [recenzja] Zbigniew Domosławski Władysław Szumowski (aut. dzieła rec.) s. 159-162