Znaleziono 3 artykuły

Alina Szwarc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Programy szkolne jako dokumenty określające treści kształcenia w świetle oświatowych tradycji i zmian Alina Szwarc s. 49-59
Rola i miejsce treści kulturowych w procesie kształcenia na przykładzie podlaskich gimnazjów Alina Szwarc s. 171-179
Recenzja książki Aliny Szczurek-Boruty "O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości – konteksty, opinie studentów, propozycje", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 300 Alina Szwarc Alina Szczurek-Boruta (aut. dzieła rec.) s. 303-305