Znaleziono 21 artykułów

Leon Szyfman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Le professeur Suchodolski...] Leon Szyfman s. 28-29
"Z.-B. Lamarck i uczenije ob ewolucji organiczeskogo mira", I. M. Polakow, Moskwa 1962 : [recenzja] Leon Szyfman I. M. Polakow (aut. dzieła rec.) s. 107-112
"Przedmiot i więź wzajemna nauk przyrodniczych", B. M. Kiedrow, Warszawa 1965 : [recenzja] Leon Szyfman B. M. Kiedrow (aut. dzieła rec.) s. 107-115
"Cahier de notes, 1850-1860", Claude Bernard, Paris 1965 : [recenzja] Leon Szyfman Claude Bernard (aut. dzieła rec.) s. 131-134
"Filozofia zoologii", J. B. Lamarck, Warszawa 1960 : [recenzja] Leon Szyfman J. B. Lamarck (aut. dzieła rec.) s. 134-139
W "Dzienniku Polskim" o Claude Bernardzie Leon Szyfman s. 144-145
"Borba E. Haeckla za matierializm w biołogii", M. F. Wwiedienow, Moskwa 1963 : [recenzja] Leon Szyfman M. F. Wwiedienow (aut. dzieła rec.) s. 158-162
Pobyt prof. Georga Uschmanna w Polsce Leon Szyfman s. 197-199
Z pobytu w Polsce M. Pihla, duńskiego historyka nauki Jerzy Dobrzycki Leon Szyfman s. 228-230
Les problèmes fondamentaux du lamarckisme Leon Szyfman s. 233-255
[I agree with the principal theses...] Leon Szyfman s. 240
"L'atomisme en biologie", Jean Rostand, Gallimard 1956; "Aux sources de la biologie", Jean Rostand, Gallimard 1958 : [recenzja] Leon Szyfman Jean Rostand (aut. dzieła rec.) s. 265-271
"Wospominanija o razwitii mojego uma i charaktiera (Awtobiografija)", Charles Darwin, Moskwa 1957; "The Autobiography of Charles Darwin, 1809-1882", Charles Darwin, Nora Barlow, London 1958 : [recenzja] Leon Szyfman Nora Barlow (aut. dzieła rec.) Charles Darwin (aut. dzieła rec.) s. 272-273
Podstawowe problemy lamarckizmu Leon Szyfman s. 303-327
"Zarys historii zoologii", Zygmunt Fedorowicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Leon Szyfman Zygmunt Fedorowicz (aut. dzieła rec.) s. 380-382
O niektórych poglądach George'a Sartona na historię nauki Leon Szyfman s. 423-437
O naukową metodologię w historii nauki Leon Szyfman Bolesław Skarżyński (aut. dzieła rec.) s. 605-614
"Hydrogeology", J. B. Lamarck, Illinois 1964 : [recenzja] Leon Szyfman J. B. Lamarck (aut. dzieła rec.) s. 620-622
"Wospominanija", L. A. Orbeli, Moskwa-Leningrad 1966 : [recenzja] Leon Szyfman L. A. Orbeli (aut. dzieła rec.) s. 624-628
Próba nowej syntezy działalności naukowej Virchowa Leon Szyfman s. 695-717
Irracjonalistyczna tendencja we włoskiej historii nauki Leon Szyfman s. 713-725