Znaleziono 38 artykułów

Cezary Tomasz Szyjko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Technologie smart jako czynnik kształtowania bezpieczeństwa energetycznego Polski na przykładzie sektora gazowniczego Cezary Tomasz Szyjko s. 7-26
Rola polskiego programu atomowego dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego Cezary Tomasz Szyjko s. 13-30
Wyzwania energetyczne UE w świetle priorytetów polskiej prezydencji Cezary Tomasz Szyjko s. 27-47
Stare i nowe dylematy integracji regionalnej w kontekście procesów globalizacji Cezary Tomasz Szyjko s. 35-49
Nowy model rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla CO2 w światowej gospodarce i wnioski dla Polski Cezary Tomasz Szyjko s. 47-63
Uwarunkowania ekonomiczno-prawne poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach - przykłady z USA i Polski Cezary Tomasz Szyjko s. 49-71
Społeczno-gospodarcze bariery potencjalnej produkcji gazu łupkowego w Polsce Cezary Tomasz Szyjko s. 53-74
Wyzwania samorządów Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa socjalnego i marginalizacji człowieka Cezary Tomasz Szyjko s. 65-73
Znaczenie zasad CSR w zarządzaniu zieloną gospodarką UE w warunkach zrównoważonego rozwoju Cezary Tomasz Szyjko s. 74-90
Rola prawa międzynarodowego w zarządzaniu kryzysowym Cezary Tomasz Szyjko s. 75-90
Современные концепций внутреннего маркетинга в ЕС Olga I. Degtiareva Cezary Tomasz Szyjko s. 83-101
Zarządzanie regionalne a nowy paradygmat integracji europejskiej Cezary Tomasz Szyjko s. 111-123
"Oddziaływanie na środowisko sieci autostrad w świetle bezpieczeństwa europejskiego", Zenon Ślusarczy, Łódź 2011 : [recenzja] Cezary Tomasz Szyjko Zenon Ślusarczyk (aut. dzieła rec.) s. 133-135
Zarządzanie w środowisku wirtualnym w erze post-PC Cezary Tomasz Szyjko s. 137-150
Forum Ekonomiczne w Krynicy 2011 : sprawozdanie z panelu pt. "Czy opłaca się w Polsce budować elektrownie jądrowe"? Cezary Tomasz Szyjko s. 139-141
Forum Ekonomiczne w Krynicy 2011 : sprawozdanie z panelu pt. " W jaki sposob Inteligentne Sieci Elektromagnetyczne odpowiadają na wyzwania energetyczne?" Cezary Tomasz Szyjko s. 143-145
Podstawy zarządzania kryzysowego bezpieczeństwem narodowym wobec stereotypu etyki zawodowej Cezary Tomasz Szyjko s. 145-164
Forum Ekonomiczne w Krynicy 2011 : sprawozdanie z panelu "Inwestycje w energetykę wiatrową - komu się to opłaca? Cezary Tomasz Szyjko s. 147-149
Wybrane zagadnienia związane z bezpiecznym zarządzaniem... Cezary Tomasz Szyjko s. 151-169
Forum Ekonomiczne w Krynicy 2011 : sprawozdanie z panelu pt. " Wpływ gazu z łupkow na rynek gazu w Polsce i Europie" Cezary Tomasz Szyjko s. 151-153
"NATO wobec wyzwań XXI wieku", Zenon Ślusarczyk, Piotrkow Trybunalski 2010 : [recenzja] Cezary Tomasz Szyjko s. 155-157
Sprawozdanie z politologicznej konferencji regionalnej "Miejsce Polski w Europie w dobie globalizacji" Cezary Tomasz Szyjko s. 159-161
Zarządzanie emisjami w Unii Europejskiej : sprawozdanie eksperckie z warsztatów: "Nowy model rynku uprawnień do emisji CO2", 20 czerwca 2012, Warszawa, Hotel Polonia Palace Cezary Tomasz Szyjko s. 167-171
Perspektywy gazu łupkowego : sprawozdanie eksperckie z III edycji konferencji międzynarodowej pt.: "Perspektywy gazu niekonwencjonalnego w Polsce" : 18 czerwca 2012 r., Hotel Hyatt Regency, Warszawa Cezary Tomasz Szyjko s. 173-177
Innowacyjne bezpieczeństwo : sprawozdanie z VIII Międzynarodowej Konferencji i Wystawy "Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic", 16 maja 2012 r. hotel Mariott w Warszawie : organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A. oraz miesięcznik "Raport - wojsko, technika, obronność" Cezary Tomasz Szyjko s. 173-175
"Zarządzanie doskonałe", Bolesław Rafał Kuc, Warszawa 2010 : [recenzja] Cezary Tomasz Szyjko Bolesław Rafał Kuc (aut. dzieła rec.) s. 173-175
Polacy czekają na bezpieczny gaz z łupków : sprawozdanie z międzynarodowej Konferencji naukowej "ShaleScience - o bezpieczeństwie złóż gazu łupkowego w Polsce", Warszawa 16-17 maja 2012 r. Cezary Tomasz Szyjko s. 177-181
Sprawozdanie z konferencji regionalnej „Gospodarka Polski w UE w dobie globalizacji” Cezary Tomasz Szyjko s. 177-179
Bezpieczna biomasa dla Polski : sprawozdanie z warsztatów naukowych: "Gospodarka paliwem biomasowym. Nowe definicje, kwalifikacje, pomiary, rozliczanie, bilans" : 28 czerwca 2012 roku, Warszawa Cezary Tomasz Szyjko s. 203-207
Bezpieczeństwo ekologiczne a postawy polskich przedsiębiorców : sprawozdanie z debaty naukowej pt. "Biznes - Ekologia - Społeczeństwo" Cezary Tomasz Szyjko s. 209-210
Społeczeństwo polskie wobec rozwoju energetyki odnawialnej Cezary Tomasz Szyjko s. 209-222
Recenzja książki dr Cezarego Tomasza Szyjko Alfred Lutrzykowski Cezary Tomasz Szyjko (aut. dzieła rec.) s. 213-218
Konkluzje polskiej prezydencji : perspektywy mobilności edukacyjnej w krajach partnerstwa wschodniego = Conclusions of Poland's EU presidency : perspectives of educational mobility flows in the eastern partnership countries Cezary Tomasz Szyjko s. 279-291
"Klimat dla klimatu - ekoinnowacje przyszłością polskiej gospodarki?" : sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Energetycznej RENEXPO, Warszawa 26-28 października 2011 roku Cezary Tomasz Szyjko s. 311-313
W przededniu wolnego rynku gazu : konkluzje polskiej prezydencji : sprawozdanie z konferencji nt. "Nowe modele rynku gazu - strategie działania", Warszawa, 27-28 października 2011 roku Cezary Tomasz Szyjko s. 315-319
Strategia zarządzania emisjami w epoce «postcarbon» : sprawozdanie z konferencji naukowej nt. "Nowy model rynku uprawnień do emisji CO₂", Warszawa, 12-13 października 2011 roku Cezary Tomasz Szyjko s. 321-323
Liberalizacja rynku gazu w Polsce, 14-15 listopada 2011, Countyard by Marriot Warsaw Airport, Warszawa, konsekwencje liberalizacji rynku gazu - relacja z konferencji międzynarodowej Cezary Tomasz Szyjko s. 425-426
Polska wierci : relacja z K&L Gates' First Annual Poland Oil & Gas Seminar Cezary Tomasz Szyjko s. 427