Znaleziono 2 artykuły

Marta Szymańska-Pytlińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagrożenia wtórną wiktymizacją dziecka - ofiary wykorzystywania seksualnego związane z badaniami sądowymi Aleksandra Chodecka Marta Szymańska-Pytlińska s. 72-93
Rola rodziców w etiologii przestępczości seksualnej Filip Szumski Marta Szymańska-Pytlińska s. 121-131