Znaleziono 11 artykułów

Kazimiera Zdzisława Szymańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bronisław Grabowski (1841-1900) : rys biograficzny i twórczość. Rekonesans Edward Polanowski Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 5-30
Malarstwo portretowe w twórczości literackiej Józefa Weyssenhoffa Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 107-124
Oblicze literackie "Kalendarza Obrazkowego" (1874-1897) Edward Polanowski Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 111-132
Katorżnicza twórczość Szymona Tokarzewskiego Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 135-142
Listy Sygurda Wiśniowskiego do Józefa Ignacego Kraszewskiego (1877-1881) Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 141-166
Na tropie pierwowzoru Murdeliona? Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 143-147
Wartości antropocentryczne przyrody w prozie narracyjnej Józefa Weyssenhoffa Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 173-185
Muzea literackie w Polsce : rekonesans Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 187-207
"Wesele w Boguszówce" : nieznany dramat Józefa Weysenhoffa Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 201-213
O plastyczności opisów natury w prozie artystycznej Józefa Weyssenhoffa Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 213-225
Nieznane rękopisy Józefa Weyssenhoffa związane z powieścią Henryka Sienkiewicza "Na polu chwały" Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 217-223