Znaleziono 4 artykuły

Joanna Szymanowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tożsamość hybrydyczna jako próba przezwyciężenia dylematów epoki końca wzorców : na podstawie twórczości Alberta Savinia Joanna Szymanowska s. 19-28
Estetyka, krytyka i poetyka Guido Guglielmi Joanna Szymanowska (tłum.) s. 293-306
Poezja D'Arco Silvio Avalle Joanna Szymanowska (tłum.) s. 305-346
Notatki do studium o tekstowym świecie wyobrażeń Alessandro Serpieri Joanna Szymanowska (tłum.) s. 337-356