Znaleziono 7 artykułów

Marek Szymula

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
I Ogólnopolskie Sympozjum Mistyki : Sekcja Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa, 23 IV 1998 Marek Szymula s. 167-173
Sprawozdanie z Sympozjum "Duchowość kapłańska i zakonna trzeciego tysiąclecia" zorganizowanego przez Sekcję Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 09 maja 2001 r. Marek Szymula s. 181-184
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Sekcję Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej Marek Szymula s. 195-199
Pierwsze Ogólnopolskie Sympozjum Mistyki Akademii Teologii Katolickiej : Warszawa 23.IV.1998 r. Marek Szymula s. 207-212
Milenijne ogólnopolskie sympozjum duchowości pt. "Duchowość Europy" zorganizowane przez Sekcję Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Marek Szymula s. 209-213
"Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem", opr. merytoryczno-naukowe S. Urbański, red. M. Szymula, Warszawa 1999 : [recenzja] Marek Szymula M. Szymula (aut. dzieła rec.) S. Urbański (aut. dzieła rec.) s. 237-242
"Duchowość przełomu wieków", red. S. Urbański, M. Szymula, Warszawa 2000 : [recenzja] Marek Szymula M. Szymula (aut. dzieła rec.) S. Urbański (aut. dzieła rec.) s. 240-243