Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Szyndler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Motywacja frazeologiczna w ujęciu kognitywnym na przykładzie frazeologizmów zoonimicznych Agnieszka Szyndler s. 41-47
Sobre el valor pragmático-discursivo de las unidades fraseológicas somáticas metalingüísticas Agnieszka Szyndler s. 157-172