Znaleziono 1 artykuł

Janusz Szyszka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie się podziałów terytorialnych Rusi Czerwonej na przykładzie ziemi lwowskiej Janusz Szyszka s. 120-140