Znaleziono 9 artykułów

Władysław Szyszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Maltechnik, technische Mitteilungen für Malerei und Bildpflege", R. 74, 1968 : [recenzja] Władysław Szyszko s. 76-80
"The Conservation of Cultural Property with Special Reference to Tropical Conditions", Lausanne 1968 : [recenzja] Władysław Szyszko s. 85-86
"Maltechnik, technische Mitteilungen für Malerei und Bildpflege", R. 73, 1967 : [recenzja] Władysław Szyszko s. 128-133
Badania technologiczne trzech nagrobnych stel egpiskich na podłożu drewnianym z Muzeum Narodowego w Krakowie : część I Władysław Szyszko s. 170-182
"Maltechnik, technische Mitteilungen für Malerei und Bildpflege", R. 72, 1966 : [recenzja] Władysław Szyszko s. 215-218
Badania technologiczne trzech nagrobnych stel egipskich na podłożu drewnianym z Muzeum Narodowego w Krakowie : część II Władysław Szyszko s. 253-263
"Maltechnik, technische Mitteilungen für Malerei und Bildpflege", R. 75, 1969 : [recenzja] Władysław Szyszko s. 299-303
"Design for scientific conservation of antiquities", R. M. Organ, London 1968 : [recenzja] Władysław Szyszko R. M. Organ (aut. dzieła rec.) s. 323-324
"Degradation, conservation et restauration de l'oeuvre d'art", R. H. Marijnissen, Bruxelles 1967 : [recenzja] Władysław Szyszko R. H. Marijnissen (aut. dzieła rec.) s. 332-334